Onderwijshandleiding Circular Skills in de bouw


Ontworpen en geschreven door:

Liedewij de Graaf - Stichting circuLEREN
Anne Remmerswaal - SME
Heleentje Swart, Vereniging Circulair Friesland | SPARK the Movement

Vormgegeven door:

Hans van der Woerd - graphic design, photography, web design https://vdwoerd.com

Wat?

De Circular Skills in de bouw, onderwijshandleiding voor vmbo, mbo en hbo is te vinden op de website van de Coöperatie Leren voor Morgen. De handleiding is ontwikkeld door Circulair Friesland|SPARK the Movement, SME en Stichting CircuLEREN, in samenwerking met een breed consortium bouwers, docenten, studenten en andere experts.

De Onderwijshandleiding bestaat uit inspirerende portretten en praktijkverhalen die circulair doen en denken in het bouwonderwijs illustreren, aangevuld met lesideeën, werkvormen, een stappenplan (transitie-doe-agenda) voor een onderwijstransitie richting circulair leren handelen en een database met websites en tips om je verder te verdiepen.

In alle verhalen wordt de link gelegd naar de verschillende soorten circulaire vaardigheden en naar de Whole School Approach. Het resultaat zien de auteurs als een 'levend document', want kennis en vaardigheden voor een circulaire bouweconomie ontwikkelen zich snel.

Waar?

Circular Skills in de Bouw, onderwijshandleiding

Hoe?

De onderwijshandleiding werd ontwikkeld op basis van vier ontwerpsessies over circular skills in het bouwonderwijs, georganiseerd in periode oktober 2020 - februari 2021. Aan deze ontwerpsessies namen docenten uit het vmbo, mbo en hbo deel, studenten, experts op het gebied van circulair bouwen, circulair onderwijs en circulaire economie en andere geïnteresseerden. Samen formuleerden zij een antwoord op de vragen: Wat zijn circular skills? Waarom zijn die nu zo belangrijk in het onderwijs voor de bouw en installatiesector? Hoe kun je als docent concreet met circulair bouwen aan de slag?

Waarom?

Onderzoekend ontwerpen met een diversiteit aan deelnemers (docenten, studenten en verschillende experts uit de praktijk) leidt direct tot leren, kruisbestuivingen, concrete resultaten en een rijkere output die aansluit bij de behoeften van het onderwijs, bij de studenten en bij het bedrijfsleven.