Werkvorm

Bekijk de verschillende gebouwen en kies drie gebouwen uit die je aanspreken. Beantwoord voor elk gebouw de volgende vragen of bedenk zelf een aantal vragen die jij belangrijk vindt. Zoek op internet naar informatie om antwoord te geven op je vragen. Daarnaast kan je contact opnemen om aanvullende vragen te stellen, per e-mail of in een telefonisch interview. Het leukst is natuurlijk om ook een bezoek te brengen aan het gebouw!

  • Welk cijfer tussen 0-10 zou je dit gebouw geven voor circulariteit? Waarom?
  • In hoeverre zijn in dit gebouw materialen hoogwaardig hergebruikt?
  • In hoeverre wordt er gebruik gemaakt van duurzame energie?
  • Op welke manier draagt dit gebouw bij aan schoon water, waterbesparing en/of hergebruik van water?
  • Op welke manier draagt dit gebouw bij aan meer biodiversiteit?
  • Op welke manier draagt dit gebouw bij aan gezondheid en welzijn van mens?
  • Op welke manier draagt dit gebouw bij aan sociale cohesie (de verbinding tussen mensen en zorgen voor elkaar)?

Heb je de vragen voor alle drie de gebouwen beantwoord? Vergelijk dan de antwoorden:

  • Wat is het meest opvallende dat je ontdekt hebt?
  • Wat heb je geleerd, dat je zelf al direct toe kan passen in een opdracht of stage?