Minor duurzame technologie: integratie duurzaamheid en circulaire vaardigheden in hoger technisch onderwijs


Inleiding

De doelstelling voor deze fase van het Circular Skills programma richt zich op de professionele ontwikkeling van de docent in relatie tot omgeving en didactiek. In de uitvraag wordt aangegeven dat de ontwikkeling van de docent centraal moet staan op twee terreinen:

- De nauwe samenwerking met de omgeving en hoe je dit als docent kan faciliteren
- Ontwikkeling op het gebied van nieuwe vormen van kennisoverdracht en instructie.

Hogeschool Windesheim - Community Of Practice

Naar aanleiding van de bovenstaande doelen en het contact met leden van het SDG impact LAB Windesheim, hebben we gekozen voor een samenwerking met de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Via de contacten van het LAB hebben we in april 2021, verkennende gesprekken gevoerd met verschillende mensen uit diverse disciplines/opleidingen om het Circular Skills programma onder de aandacht te brengen en de behoeften uit te vragen.

  • Teamleider en docent Industrieel Product Ontwerpen
  • Docent Engineering & Design
  • Lecturer // Internship counsellor // Member of Curriculum Committee // SDG Impact Lab Windesheim University of Applied Sciences: Windesheim Honours College // Degree Programme: Global Project and Change Management
  • Docentonderzoeker: domein Business, Media en Recht // lectoraat Netwerken in een Circulaire Economie // opleiding HBO Rechten
  • Docent Finance & Control Windesheim: Verbonden aan lectoraat Netwerken In een Circulaire Economie (NICE)

Op basis van deze gesprekken zijn wij in contact gekomen met de Community Of Practice (COP). De COP bestaat uit verschillende disciplines uit het domein Techniek, te weten; werktuigbouwkunde, elektrotechniek, technische bedrijfskunde & logistics engineering en industrieel product ontwerpen. Samen zijn zij bezig met het ontwikkelen van de minor "duurzame technologie" waarin de ambitie is om duurzaamheid en circulaire vaardigheden te integreren in de opdrachten van de minor. Deze ambitie heeft vooraf de uitdaging in de complexiteit van interdisciplinair samenwerken vanuit de verschillende inhoudelijke behoeften die de aparte disciplines hebben bij het ontwerpen van de minor.

Ontwikkelen van de minor

Na verkennende gesprekken met de teamleider werktuigbouwkunde, een docent met portefeuille duurzaamheid en de trekker van het COP, is de behoefte aan ondersteuning op dit ontwikkelproces geduid. De vraag aan O3-effect is daarbij: Begeleid een aantal ontwikkelbijeenkomsten van de COP waarin gewerkt wordt aan de ontwikkeling van de nieuwe minor. De begeleiding zou zich moeten richten op:

  • Commitment op de gezamenlijke uitgangspunten voor het onderwerpen van het onderwijs in de minor
  • Deze uitgangspunten sluiten aan bij de uitgangspunten van leren voor duurzame ontwikkeling en de uitwerking die eerder aan de COP is gepresenteerd
  • Het ontwerpen van onderwijs zodat de uitgangspunten vertaald worden naar een concrete onderwijsactiviteiten
  • Het faciliteren van het gesprek en de samenwerking tussen de verschillende disciplines

Planning

februari - mei 2021

Verkenningsfase: Voorgesprekken om Circular Skills onder de aandacht te brengen en behoeften op te halen

Juni - juli 2021

Ontwikkelfase programma: Afstemmen en ontwikkelen programma obv doelen COP en programma Circular Skills

September - december 2021

Uitvoeringsfase programma: Begeleiden van 4 verschillende bijeenkomsten waarin gewerkt wordt aan de doelen van het programma

December 2021

Evaluatie en rapportage