Introductie: over de pilot circular skills in het mbo

In 2021 organiseerden docenten en onderwijsontwikkelaars vanuit een project van Leren voor Morgen drie co-creatiesessies met mbo-docenten. De sessies hadden twee uitgangspunten: 1. inspireren en uitwisselen en 2. co-creatie: samen bouwen aan nieuwe kennis. In elke sessie stonden de rol van docenten centraal, maar we kozen steeds een andere invalshoek om hier naar te kijken.

Welke rollen vragen nieuwe onderwijsvormen, circulair onderwijs en het bouwen aan een circulaire economie van docenten? Deze vraag vormde de rode draad door het project en staat ook centraal in het eindproduct. We hebben ons hierbij gericht op docenten in het mbo.

De aanleiding van het project is dat we vol in de transitie naar circulair onderwijs zitten. Dit vraagt ook het nodige van docenten. We wilden ons daarom verdiepen in de verschillende (nieuwe) rollen van docenten in het opleiden voor een circulaire samenleving.

Dit project is een samenwerking van:

Marjan Nijenbanning-Pot, Terra mbo Groningen
Alco Otten, Alfa-college Hoogenveen
Frank Kroondijk, Starbase 18 Portugal
Ruth Pasternak duurzaam adviesbureau SME Utrecht
Anne Remmerswaal, duurzaam adviesbureau SME Utrecht
Daan de Kruijf, Coöperatie Leren voor Morgen Utrecht
Sofie Kreté, Coöperatie Leren voor Morgen Utrecht

Dank ook aan alle deelnemende mbo-docenten:

Daisy Beelen, René van den Broek, Francisco Navarro, Linda van der Zeeuw, Colien Langerwerf, Mark van der Pijl, Luba Spektor, Gaaike Eeuwema, Geert Nanne Bruining, Rosalie Roose, Ine Sturkenboom, Tjark Bos, Eliza Noordam, Marleen Linnenkoper, Hessel van der Zee, Jan Witteveen en Sjoerd Pool. Ook dank aan Heleentje Swart van Spark the Movement en de mensen van het Suikerterrein Groningen en Alfa College Hoogenveen voor de locaties.