Werkvorm

  • Vraag je leerlingen/studenten om een onderzoek te starten naar duurzame initiatieven binnen de school en hoe bewustwording en duurzaam gedrag kan worden bevorderd*.
  • Vraag hen om op basis van dit onderzoek een advies voor te bereiden voor een aankomende studiedag van het docententeam en/of het facilitair managementteam.
  • Bespreek met de jongeren en het team op welke twee of drie duurzame thema's jullie komend half jaar gaan inzetten en maak dit zichtbaar binnen de school.

*Door de zeventien Sustainable Development Goals (SDGs) als leidraad te nemen voor dit onderzoek gaan jongeren beter herkennen waar circulaire kennis en skills toe moeten leiden: een ecologisch en sociaal duurzame wereld. Deze doelen gaan bijvoorbeeld over klimaatadaptatie, afval verminderen, duurzame energie opwekken, een gezonde en duurzame kantine, fossielvrij vervoer, meer groen in en om het gebouw en consuminderen. Maar ook over bijvoorbeeld armoedebestrijding, inspraak van jongeren binnen de school, sociale inclusie en anti-pestbeleid.

Lees het interview met Alco Otten, die met zijn studenten aan de circulaire revitalisatie van hun schoolgebouw werkte.